Přihlaste svůj návrh do projektu Zelená Porubě

28/4 2017

Pítko, piknikové místo, hodiny, discgolfové hřiště nebo chodníky místo vyšlapaných stezek, to jsou návrhy, které Porubané vybrali v loňském roce v projektu Zelená Porubě a městský obvod je již zrealizoval nebo na nich v současné chvíli pracuje. O tom, na čem bude městský obvod pracovat v příštím roce, opět rozhodnou obyvatelé Poruby. Po celý květen mohou podávat své návrhy, z kterých pak v listopadovém hlasování ty nejzajímavější vyberou.

Přihlaste svůj návrh do projektu Zelená Porubě

Na projekt Zelená Porubě, který umožňuje obyvatelům Poruby spolurozhodovat o tom, jak městský obvod využije část svého rozpočtu, radnice vyčlenila 1,5 milionu korun.

Pravidla projektu Zelená Porubě zůstávají takřka stejná jako v minulém roce. Stále platí, že musí jít o návrhy, které se týkají úprav veřejného prostranství a přinesou užitek široké veřejnosti. „Oproti loňskému roku jsme udělali jednu změnu – nebudeme přijímat návrhy na vybudování nových chodníků. S návrhy na rekonstrukci těch stávajících se ale lidé samozřejmě mohou hlásit i nadále,“ uvedla místostarostka Zuzana Bajgarová.

S návrhy se lidé mohou obracet na koordinátorku projektu, která jim poradí a pomůže například i s vyplněním přihlášky.

koordinátorka projektu:
Zuzana Kotyzová, tel. č. 599 480 912, e-mail zelenaporube@moporuba.cz  

Informace o projektu: www.zelenaporube.cz

Zásady realizace projektu Porubský participativní rozpočet 2017 – „Zelená Porubě“

Zelená Porubě s podtitulem Tvoříme Porubu společně je název projektu, který umožňuje obyvatelům Poruby spolurozhodovat o tom, jak městský obvod využije část svého rozpočtu. Každý z Porubanů starší 15 let může předložit konkrétní návrh na úpravu veřejného prostranství. Všechny návrhy, které projdou formální kontrolou, budou zveřejněny a lidé v hlasování vyberou ty, které se budou realizovat.