Známe výsledky ankety k Zámeckému parku a jeho okolí

12/4 2017

Zámecký park leží na rozhraní tzv. staré a nové Poruby. Vznikl v druhé polovině 40. let 20. století z někdejší panské zahrady a od té doby nebyl nijak zásadně upravován. Městský obvod by nyní tuto lokalitu rád zrevitalizoval. O chystané proměně Zámeckého parku a jeho okolí mohli lidé diskutovat se zástupci městského obvodu v polovině února, do 15. března měli možnost vyjádřit své návrhy či připomínky v anketě.

Známe výsledky ankety k Zámeckému parku a jeho okolí

Zámecký park. Foto: ÚMOb Poruba

Do ankety, která se konala od 15. února do 15. března 2017, se zapojilo 231 respondentů. Výjimečnost Zámeckého parku a jeho okolí spatřují účastníci ankety především v tom, že jde o lokalitu spjatou s historií. Ojedinělá je podle nich také svou polohou uprostřed zástavby, klidem, zelení a přítomností zámku. V současné době respondenti využívají Zámecký park a jeho okolí nejčastěji k procházkám, pro kontakt s přírodou nebo k relaxaci. Za nejoblíbenější místo označilo 21 % dotazovaných rybník a jeho okolí. Největším problémem v lokalitě je podle respondentů sdružování lidí bez domova a horkovod v horní části parku.

Výsledky ankety naleznete zde

Nejčastější odpovědi