Výsledky ankety: prioritami jsou Myslivna, kulturák i Hlavní třída

26/4 2017

S trochou nadsázky by se dalo vysvětlit, že stejně jako mají své desatero věřící, má ho i náš městský obvod. Porubské desatero definuje deset oblastí nebo problémů, kterým by se podle občanů mělo vedení obvodu letos věnovat.

Výsledky ankety: prioritami jsou Myslivna, kulturák i Hlavní třída

O prioritách Poruby lidé nejdříve hlasovali na setkání Porubské desatero. Foto: Jiří Birke

Zvýšení kulturní kvality – rekonstrukce Domu kultury Poklad a zachování lokality u Myslivny jako klidové a relaxační zóny doplněné přírodním mobiliářem. Tyto dvě oblasti vystoupily jako priority s čísly jedna a dvě jak z hlasování na setkání k Porubskému desateru, které se konalo v březnu v Domově Slunečnice, tak z následné ankety na webových stránkách obvodu.

„Hlasování ukázalo, že občany nejvíce trápí to, co bohužel nedokážeme ovlivnit. Totiž rekonstrukci Domu kultury Poklad, který patří městu, i zachování lokality Myslivny pro relaxaci. Spoustu dalších témat ale řešit umíme a budeme," komentoval výsledky obou hlasování starosta Petr Mihálik.

Zatímco na setkání nejvíce účastníků hlasovalo za prioritu v podobě dokončení oprav domu kultury a zachování lokality Myslivna jako klidové a relaxační zóny vybralo jako druhé nejdůležitější, v anketě na webu si pořadí prohodily. V součtu hlasů pak bylo třetím nejpalčivějším porubským problémem zvoleno zklidnění dopravy v horní části Hlavní třídy.

„To nás ve výsledcích internetového hlasování trošku překvapilo, stejně jako priorita, která skončila s číslem čtyři, definovaná jako Podpora veřejně dostupných kulturních akcí v Zámku Poruba. Jsou to věci, které se ,potkávají‘ s tím, jak o obou věcech přemýšlíme, o nichž víme, že jsou zapotřebí, a u nichž už podnikáme první kroky k realizaci – například v podobě zamýšlené revitalizace Zámeckého parku,“ uvedla místostarostka Zuzana Bajgarová.

Zatímco v přímém hlasování se jako třetí nejdůležitější téma ukázala prevence sociálně-patologických jevů a preventivní programy pro školy, v internetovém hlasování se umístila až osmá. Respondenti hlasující on-line na třetí místo vyzvedli zklidnění dopravy v horní části Hlavní třídy.

Výsledný žebříček priorit zde