Do Zelené Porubě přišlo 18 návrhů

12/6 2017

Do konce května mohli Porubané podávat návrhy na zlepšení svého okolí v projektu Zelená Porubě. Přihlásili jich osmnáct. 

Do Zelené Porubě přišlo 18 návrhů

V osmi si přejí vylepšení nebo vytvoření prostoru, kde mohou děti i dospělí trávit aktivně volný čas. Kromě klasických herních prvků pro děti navrhují také venkovní posilovací prvky, dopravní hřiště, zapuštěnou trampolínu nebo parkourové hřiště. Zajímavý je i finančně nenáročný nápad na umístění sudu pro zachycování dešťové vody na zalévání květin před vchodem. Přišlo také několik návrhů na založení květinových záhonů. „Podali je lidé, kteří jsou připraveni se o květiny před svým domem starat. V řadě případů už to dělají a mají z toho radost. Jsme rádi, že to takto může fungovat a rádi tyto záhonky založíme,“ říká místostarosta Dalibor Malík.

Každý z návrhů je teď hodnocen, zda je vůbec realizovatelný – například jestli je dané místo na pozemku obvodu nebo jestli uskutečnění nebrání třeba inženýrské sítě (v takovém místě se třeba nesmějí sázet stromy). „Naši zaměstnanci jsou odbornými konzultanty. Pokud narazíme na nějaký problém, společně s autorem můžeme nápad upravit tak, aby lépe vyhovoval omezením v daném místě. Je třeba taky ověřit, zda jsou náklady odhadované navrhovateli reálné…,“ vyjmenovává vedoucí odboru komunálních služeb Aleš Chodura.

„Ještě před hlasováním připravíme veřejnou prezentaci návrhů, kde mohou lidé přímo od autorů slyšet, proč je jejich návrh pro obyvatele dané lokality potřebný,“ dodává  koordinátorka projektu Zuzana Kotyzová.

Všechny „životaschopné“ návrhy postoupí do podzimního veřejného hlasování. Porubané pak sami vyberou, jaké nápady se nakonec uskuteční.