Pro bezpečné prázdniny

29/6 2017

Volné prázdninové dny mohou děti trávit také bez dozoru dospělých. „Není tedy od věci připomenout si několik základních pravidel o bezpečném chování, které mohou přispět k pohodovému a ničím nerušenému prožití tohoto období,“ říká komisař Policie ČR Richard Palát.

Pro bezpečné prázdniny

Menší děti by k vodě neměly chodit samotné. Ilustrační foto: archiv ÚMOb

  

 

 

 

Samy doma

 • Zaměstnejte děti činnostmi, které je neohrožují.
 • Poučte je, jak se mají v době, kdy jsou doma samy, chovat – neměly by nikomu cizímu otevírat.
 • Vždy používat domovní kukátko a bezpečnostní řetízek na dveřích, než někomu otevřou.
 • Neměly by na sociálních sítích nikomu prozradit, že jsou doma samy.
 • Zvát si domů kamarády jen se svolením rodičů.
 • Rodiče by se měli vždy přesvědčit, že dítě porozumělo možným rizikům, která je mohou potkat.

Pohyb venku (hřiště, ulice, cyklostezky…)

 • Děti by neměly viditelně nosit klíče od domu či bytu, případně je odkládat u hřiště nebo na jiném místě, kde by se jich mohl zmocnit někdo jiný.
 • Vhodné je, když se děti pohybují ve skupinách.
 • Při jízdě na kole připomenout povinnost cyklisty:
 1. do osmnácti let věku mít na hlavně řádně připevněnou bezpečnostní přilbu,
 2. do deseti let nesmí cyklista užít pozemní komunikaci sám, pouze v doprovodu osoby starší patnácti let.
 • Poučit děti, aby se nebavily s cizími lidmi ani od nich nebraly žádné dárky.
 • Připomenout dětem, že by neměly experimentovat s žádnou návykovou látkou, alkoholem či cigaretami.
 • Rodiče by měli být dětmi vždy informováni, co mají v plánu, kde a s kým venku budou.
 • Plány by děti měly měnit jen se svolením rodičů.

Pobyt u vody

 • Menší děti by k vodě neměly samotné chodit vůbec, ani v přítomnosti jen o několik málo let starších sourozenců či kamarádů.
 • Pokud dovolíme dítěti návštěvu koupaliště nebo jiné vodní plochy, měli bychom si být jistí, že je dobrým plavcem, že dokáže přivolat sobě nebo jinému případnou pomoc.
 • Děti by neměly mít sklony k rizikovému chování, jako jsou skoky do neznámé vody, vyhledávání silných proudů v řekách nebo přeceňování svých sil při plavání na delších tratích.

„Rodiče by měli mít vždy na paměti, že bezpečí jejich dětí v době prázdnin je v jejich rukou. Komunikujte s dětmi, zajímejte se o jejich plány a časový harmonogram volných chvil a také jim bedlivě naslouchejte,“ radí policista.