Kraj a město nabízejí ke kotlíkovým dotacím další peníze

25/7 2017

V závěru června byla vyhlášena druhá výzva kotlíkových dotací pro Moravskoslezský kraj. Novinkou letos bude, že žádosti budou od 5. září, 10 hodin, přijímány pouze elektronicky.

Kraj a město nabízejí ke kotlíkovým dotacím další peníze

Ilustrační foto: internet

Dotace jsou určeny výhradně fyzickým osobám (ne podnikatelům) na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nižší účinnosti v rodinných domech, v bytových domech s maximálně třemi bytovými jednotkami nebo obytných částech zemědělských usedlostí. Poskytuje ji Ministerstvo životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí. Můžete ji použít na pořízení zdroje vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu a úpravy spalinových cest.

Žádost odeslanou elektronicky pak bude třeba do deseti dnů doplnit dodáním papírových podkladů – podepsané žádosti včetně požadovaných příloh (například revizní zprávy ke kotli, fotodokumentací stávajícího kotle, souhlas spoluvlastníků…, podrobně na www.lokalni-topeniste.cz) – osobně nebo poštou krajskému úřadu.

Moravskoslezský kraj získal pro 2. výzvu dvojnásobný finanční „příděl“ oproti jiným krajům – bezmála 900 milionů korun. S prostředky kraje a obcí je to celkem 1,005 miliardy korun. Z této sumy (za předpokladu, že by všichni zájemci čerpali maximální možnou částku) se dá uspokojit 8600 žadatelů.

Všem žadatelům navíc přidá kraj jednotně 7500 korun a těm, kteří vymění kotel na území města Ostravy, pak bude navýšena ještě o stejnou částku. Ostrava žadatelům vlastnícím rodinný dům na území města ještě dále přispěje jednotnou částkou 10 tisíc korun (pouze pod podmínkou, že nejsou jeho dlužníky – více na www.ostrava.cz nebo dycham.ostrava.cz). S příspěvkem města pak zájemci mohou získat až 145 tisíc korun.

O dotaci můžete požádat, pokud si budete pořizovat:
- tepelné čerpadlo (dotace může činit až 80 % výdajů, maximálně však 120 tisíc Kč),
- kotel pouze na biomasu (automatický – dotace 80 %, max. 120 000, s ručním plněním – 80 %, max. 100 000),
- kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (pouze automatický – 75 %, max. 75 000),
- plynový kondenzační kotel (75 %, max. 95 000).

Přijímání žádostí skončí buď 31. 12. letošního roku, nebo přijetím desetitisící žádosti.

Již nyní si můžete žádost zkušebně vyplnit na www.kotliky.msk.cz. Odeslat však půjde až 5. září po 10. hodině.

Výměnu musíte stihnout a žádost vyúčtovat do 13. 12. 2019.