Poruba nechá zrestaurovat dvě umělecká díla

31/7 2017

Dekorativní stěna na 5. obvodě a terakotový reliéf na Oblouku. To jsou dvě umělecká díla, kterým restaurátoři do konce roku vrátí původní lesk. Akce je financována z rozpočtu města a vyjde na 800 tisíc korun.

Poruba nechá zrestaurovat dvě umělecká díla

Reliéf Odchod do práce, Návrat z práce. Foto: ÚMOb Poruba

Poruba má ve svém veřejném prostoru řadu soch, ne všechny jsou ale v dobrém stavu. Každým rokem se městský obvod snaží renovovat jedno umělecké dílo. Loni to byla socha Úroda na nábřeží SPB od Antonína Ivanského, která bude v následujících dnech i nasvětlena. Letos díky financování z města budou restaurovány díla dvě.

„Z rozpočtu města jsme letos dostali možnost čerpat peníze na opravu uměleckých děl. Vybraná nakonec byla díla dvě: Dekorativní stěna autorů Eduarda Ovčáčka a Drahoslava Berana, která je na pátém obvodu poblíž paletového posezení, a dvoudílný reliéf Odchod do práce, Návrat z práce, který je součástí Oblouku a vytvořil ho Václav Šantrůček,“ uvedla místostarostka Zuzana Bajgarová.

Restaurátorské práce začnou v září a potrvají do listopadu. „Máme připravený restaurátorský záměr i souhlas útvaru hlavního architekta. Věřím, že obě díla se vrátí do původního stavu a především reliéf na Oblouku bude jedním z prvních kroků k oživení celé lokality a vrácení jí původního významu,“ poznamenala Zuzana Bajgarová.

Oblouk, dominanta obvodu, byl v minulosti zamýšlen jako monumentální vstup do Poruby. V současné době je to lokalita, kam lidé nechodí, a která nežije. A to chce Poruba změnit. „Místo si zaslouží výrazné změny. Proto jsme lokalitu zařadili do žádosti o dotaci Nadace Proměny Karla Komárka a chtěli bychom ji oživit zároveň s přilehlým zámeckým parkem. Chceme tam směřovat i kulturní akce. V červenci se tam uskutečnilo hudební vystoupení, které bylo součástí akce „Nechte se překvapit... hudbou“. Na září tam chystáme další ročník sousedských slavností „Zažít Ostravu jinak“. Smyslem této slavnosti je i snaha upozorňovat na lokality, které jsou výjimečné, zajímavé, ale zároveň i na okraji zájmu. A to je v kostce příběh Oblouku,“ řekla místostarostka. Další plánovanou akcí je projekce festivalu Kamera OKO, který je zaměřen na architekturu a promítne filmy přímo na průjezdy Oblouku.

Restaurace uměleckých děl bude pokračovat i v dalších letech. A Poruba se chce i zamyslet nad tím, jak přinést do ulic současná sochařská díla.

Dekorativní stěna
Je umístěna mezi ulicemi Bulharská a Alžírská. Autory jsou Eduard Ovčáček a Drahoslav Beran, vytvořena byla v roce 1973. Stěna z pohledového betonu je složená ze 138 krychlí. Dílo je ve špatném stavu a restaurace vyjde na 117 tisíc korun.

Odchod do práce, Návrat z práce
Reliéf je umístěn na Oblouku nad průjezdem ulice Porubská. Autorem je Václav Šantrůček a vytvořen byl v letech 1952 až 1956. Terakotový reliéf je rozdělen do dvou částí středovým emblémem. Původní návrh obsahoval řadu ideologických prvků, v realizaci se je podařilo zmírnit a reliéf působí civilním dojmem. Dílo nebylo nikdy restaurováno a působením povětrnostních podmínek a ptačího trusu je ve velmi špatném stavu. Restaurace vyjde na 681 tisíc korun.

Pramen:
Marie Šťastná: Porubské sochy a reliéfy

logo Ostravy