Informace k povinné předškolní docházce

11/8 2017

Od září letošního roku je povinné předškolní vzdělávání dětí. Děti, které do konce srpna dosáhnou pěti let věku, musí začít navštěvovat mateřskou školu.

Informace k povinné předškolní docházce

Ilustrační foto: archiv ÚMOb Poruba

V městském obvodu Poruba se zápisy do mateřských škol konaly již v květnu letošního roku. Jestliže rodiče nebo jiní zákonní zástupci, kteří měli povinnost přihlásit dítě do mateřské školy, dosud své děti k povinnému předškolnímu vzdělání nepřihlásili, měli by tak učinit co nejdříve.

V případě nepřihlášení dítěte do předškolního zařízení může být tato skutečnost klasifikována jako přestupek dle ustanovení § 182 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, za který lze uložit pokutu až do výše 5000 korun.