Motivační programy – projekt, který pomáhá lidem v tíživé životní situaci

17/8 2017

Máte problémy s dluhy, řešíte otázku nevhodného bydlení či nemáte práci? Obraťte se na Centrum sociálních služeb Ostrava. To je v současné době realizátorem projektu zkráceně nazvaného Motivační programy. Projekt poskytuje podporu a pomoc lidem sociálně vyloučeným a lidem ohroženým sociálním vyloučením, kteří by se rádi naučili pracovat se svou aktuální tíživou situací. Pomáhá prostřednictvím tří programů.

Motivační programy – projekt, který pomáhá lidem v tíživé životní situaci

Projekt č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003719 – „Motivační programy“ je v rámci Operačního programu Zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu.

Člověk může absolvovat jeden program, ale nevylučuje se účast ve více programech. Problém, který dovede člověka k účasti v projektu, je většinou spleten s mnoha dalšími a nelze ho řešit nezávisle na ostatních.

Paní – říkejme jí Nováková – vstoupila do projektu s žádostí o pomoc v oblasti bydlení. Žila s druhem a šesti dětmi ve velmi malém bytě v nevyhovujících podmínkách. S touto problematikou úzce souvisel problém jejího zadlužení. Nejprve tedy bylo potřeba vyřešit otázku dluhů, kvůli kterým neexistovala reálná šance získat vyhovující a stabilní bydlení. Po úspěšném vyřešení situace v dluhové oblasti tudíž přišel očekávaný výsledek také v oblasti bydlení.

  • Podpora v bydlení

Prostřednictvím tohoto programu je lidem poskytována pomoc a opora při hledání nového bydliště, dále program zajišťuje poradenství při výběru bytu a při řešení  povinností, které s sebou bydlení přináší.

  • Práce s dluhy

Program je schopen pomoci lidem, kteří chtějí řešit svou dluhovou situaci. Speciálně vyškolený pracovník dokáže pomoci při komunikaci s věřiteli, nastavit splátkový kalendář, pomoci se žádostí o prominutí penále či realizovat osobní bankrot.  

  • Příprava na zaměstnání

Program je specifický intenzivní podporou v hledání zaměstnání, brigády, veřejné služby či zprostředkování rekvalifikace. Pracovník v tomto programu nabízí kariérové poradenství, pomoc při zpracování životopisu nebo motivačního dopisu.

Kontaktní osoba pro zájemce:
Soňa Švancarová, metodik projektu, tel.: 739 963 922, e-mail: ssvancarova@css-ostrava.cz