Lidé hlasovali o podobě smuteční síně

20/10 2017

Městské obvody Poruba a Svinov připravují rozšíření svinovského hřbitova a stavbu smuteční obřadní síně. O tom, jak by mohla obřadní síň vypadat, hlasovali obyvatelé obou obvodů.

Lidé hlasovali o podobě smuteční síně

Obyvatele Poruby i Svinova zaujal návrh ProjektStudia.

Celkem 354 hlasů pomůže vybrat budoucí podobu smuteční obřadní síně na svinovském hřbitově. Nejvíce hlasů – 241 – získal návrh označený jako B. Jeho autorem je ProjektStudio. „Zajímavé je, že ve Svinově bylo hlasování takřka nerozhodné – návrh B zvítězil o jediný hlas, v Porubě jasně převážil počet hlasů pro návrh B – měl 222 příznivců, zatímco návrh A jich měl 95,“ informovala koordinátorka MA21 Zuzana Kotyzová.

Návrh, který se bude realizovat, vybere pracovní skupina, která bude přihlížet k výsledkům hlasování.

V Porubě bylo 317 hlasujících, z toho 278 hlasovalo elektronicky, 39 hlasovacím lístkem. Ve Svinově hlasovalo 37 lidí, z toho 33 elektronicky, čtyři hlasovacím lístkem.