Veřejné projednání dokumentace – prodloužená Rudná

24/10 2017

Ve  čtvrtek 2. listopadu 2017 se bude v kinosále Střední školy prof. Zdeňka Matějčka na ulici 17. listopadu projednávat dokumentace, doplnění dokumentace a posudku záměru „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava km 14,486 – 14,900“. Jednání začíná v 15 hodin.

Veřejné projednání dokumentace – prodloužená Rudná

Tzv. prodloužená Rudná je pokračováním silnice I/11 severozápadně od Ostravy směrem na Opavu. Stavba po svém dokončení naváže v městském obvodu Poruba křižovatkou ulic Rudná a 17. listopadu na stávající čtyřpruhové úseky silnice I/11 vedoucí z Ostravy a napojí se na nově zprovozněný úsek silnice I/11 Ostrava, Mokré Lazce – hranice okresu Ostrava.

V květnu 2017 bylo zprovozněno provizorní napojení části stavby na stávající silnice I/11 v prostoru za nákupním centrem Globus ve směru na Opavu. Na většině stavby se pracuje a je blízko dokončení. Stavební povolení chybí pouze na úseku v délce 414 metrů v katastrálním území Poruba. Jeden z pozemků ŘSD ČR v daném úseku hlavní trasy je zatížený věcným břemenem práva chůze a jízdy a pro stavební řízení je také nutno podle novely zákona o životním prostředí zpracovat novou dokumentaci EIA a získat souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí.