O voličské průkazy můžete požádat do středeční 16. hodiny

23/1 2018

Pokud bude volič v době konání druhého kola volby prezidenta ČR mimo své bydliště, může hlasovat i v jiném volebním okrsku. Musí však do středečních (24. 1.) 16.hodin osobně požádat o vydání voličského průkazu.

O voličské průkazy můžete požádat do středeční 16. hodiny

Ilustrační foto: archiv ÚMOb Poruba

O voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta republiky lze požádat:

  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; žádost v listinné nebo elektronické podobě musí být doručena nejpozději do 16.00 hodin dne 19. ledna 2018, a to obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu voliče (tj. u kterého je volič veden ve stálém seznamu voličů), nebo zastupitelskému úřadu (u kterého je volič na základě své žádosti veden ve zvláštním seznamu voličů). V žádosti je třeba uvést jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán. Do zahraničí lze voliči na základě jeho žádosti zaslat voličský průkaz i přímo na zastupitelský úřad, kde bude hlasovat. Na konzulárním úřadě vedeném honorárním konzulárním úředníkem nelze hlasovat (viz níže).
  • osobně nejpozději do 16.00 hodin dne 24. ledna 2018, a to u obecního úřadu v místě trvalého pobytu voliče (tj. u kterého je volič veden ve stálém seznamu voličů), nebo u zastupitelského úřadu (u kterého je volič na základě své žádosti veden ve zvláštním seznamu voličů). V tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť příslušný úřad o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede.

     Více zde.