Voliči mohou už nyní požádat o vyslání přenosné volební schránky

11/1 2018

Ze závažných důvodů mohou občané požádat úřad nebo okrskovou volební komisi o vyslání přenosné volební schránky.

Voliči mohou už nyní požádat o vyslání přenosné volební schránky

Ilustrační foto: Jiří Birke

Ne vždy se podaří zajistit bezbariérový přístup do volební místnosti. Lidé mohou už nyní požádat Úřad městského obvodu Poruba a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohli hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Právo na vyslání přenosné volební schránky mají i voliči, kteří se nemohou dostavit z rodinných nebo jiných závažných důvodů, třeba kvůli nemoci. Požadavky na přenosnou volební schránku můžete hlásit na tel. č. 599 480 402, nebo u volebních komisí (čísla najdete zde). Pokud jste o přenosnou volební schránku žádali na tomto telefonním čísle už před prvním kolem volby, bude k vám automaticky vyslána i při druhém kole. To však neplatí v případě, kdy voliči žádali o umožnění hlasování do mobilní urny přímo u okrskové volební komise. V tom případě musí požádat znovu.