Na Porubském desateru mohou lidé vybírat priority

13/3 2018

Všechny Porubany, které zajímá, co se v obvodu děje a chtějí se na tomto dění podílet, zveme na již tradiční setkání s názvem Porubské desatero. Uskuteční se 27. března od 17 hodin v sále Domova Slunečnice na ulici 17. listopadu. Jde o jedinečnou příležitost, kde může každý z vás definovat aktuální problémy, které v Porubě vnímá a na jejichž řešení by se měl obvod v nejbližším období zaměřit.

Na Porubském desateru mohou lidé vybírat priority

Pozvánka na Porubské desatero 2018

V minulých letech lidé např. mezi priority k řešení řadili zklidnění dopravy v horní části Hlavní třídy, zachování lokality u Myslivny jako klidové a relaxační zóny nebo na protahující se (a momentálně zastavenou) rekonstrukci DK Poklad.
„V úvodu letošního setkání vám představíme kroky, které se povedlo uskutečnit k řešení priorit stanovených v minulém roce, a zároveň bychom společně s vámi definovali nové oblasti, do kterých by měl městský obvod v následujícím období upřít své síly. Víme, že vám – stejně jako nám – záleží na rozvoji našeho obvodu a budeme potěšeni, pokud přijdete a řeknete nám svůj názor na budoucí směřování Poruby,“ zve starosta Petr Mihálik.

Na setkání se můžete zapojit do diskuze u jednoho z tematických stolů, jehož téma je vám nejbližší. Připravujeme tyto tematické stoly:

1.             Sociální oblast a rodinný život
2.             Kultura, sport a volný čas
3.             Školství a vzdělávání
4.             Udržitelná mobilita
5.             Vzhled veřejných prostranství, bydlení, bezpečnost
6.             Životní prostředí
7.             Efektivní řízení obvodu, komunikace a spolupráce úřadu s občany
8.             Stůl mladých – Jak vidí oni potřeby Poruby?

Po dvou letech budeme na setkání opět pracovat s tzv. pocitovými mapami Poruby, na kterých mohou lidé sdílet své pocity z okolí místa, v němž žijí. Na mapách mohou označit například oblasti, kde se necítí bezpečně nebo kde nejraději tráví volný čas.