Zápisy do prvních tříd budou začátkem dubna

7/3 2018

Přibližně 650 dětí se připravuje na zápis do prvního ročníku dvanácti základních škol, jejichž zřizovatelem je městský obvod Poruba. Zápisy se letos budou konat v dubnu.

Zápisy do prvních tříd budou začátkem dubna

Termíny zápisů v jednotlivých školách

Rodiče mohou pro své dítě podle školského zákona zvolit libovolnou školu. Přednostní právo na přijetí mají ale v tzv. spádových školách, kde je rozhodující místo trvalého pobytu dítěte. „Školu pro své dítě mohou rodiče vybrat i podle jeho nadání a schopností. Většina z porubských škol má určité zaměření, například na výtvarnou, hudební či tělesnou výchovu, přírodovědné předměty nebo cizí jazyky,“ uvádí místostarosta Petr Zábojník.

Zápis do první třídy se týká dětí, které oslaví šesté narozeniny do 31. srpna letošního roku. Součástí zápisu je prověření základních motorických dovedností a představivosti. Pedagogové například zjišťují, jakou má dítě slovní zásobu, zda pozná barvy, tvary, čísla a písmena.  Zaměřují se také na komunikační dovednosti a sociální návyky dítěte a hodnotí, jestli je  předškolák schopen se soustředit na zadaný úkol.

K zápisu ve stanoveném termínu se společně s dítětem musí dostavit minimálně jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce dítěte. Pokud se dítě nemůže k zápisu dostavit například z důvodu nemoci, je nutné oznámit tuto skutečnost vedení školy, a to rodičům nabídne náhradní termín zápisu.