Hlasujte o prioritách Poruby. Až do 20. dubna

6/4 2018

Z veřejného fóra Porubské desatero, které se uskutečnilo 27. 3. 2018 v sále Domova Slunečnice Ostrava, vzešlo několik témat, kterým by se měl městský obvod v následující době věnovat. Princip jejich výběru byl jednoduchý. U osmi tematicky zaměřených stolů lidé vyjadřovali své návrhy a následně se od každého vybraly dva, které získaly nejvíce hlasů. V dalším hlasování lidé volili pořadí těchto témat

Hlasujte o prioritách Poruby. Až do 20. dubna

Fórum Porubské desatero. Foto: Jiří Birke

A protože Porubského desatera se zúčastnila jen malá část obyvatel Poruby, je nyní nutné, aby tento výběr měli možnost ovlivnit i ti, kteří na fórum nepřišli. Pokud se chcete spolupodílet na směřování našeho obvodu, můžete se zúčastnit hlasování a udělit dva hlasy těm návrhům, které považujete za nejlepší. Hlasovat můžete až do 20. dubna. Stačí k tomu jediné, kliknout zde a začít vyplňovat.

Zároveň můžete elektronicky vyplnit i pocitovou mapu Poruby. A co že to je, a k čemu to slouží? Jak už název vypovídá, můžete do mapy zaznačit pocit, emoci, kterou z jednotlivých míst Poruby máte. Třeba to, kde se cítíte fajn, kde se vám naopak nelíbí nebo kam chodíte rádi nakupovat. Vyplnění pocitových map vás bude stát jen pár minut času, nám ale přinese spoustu podnětů o tom, jak sami Porubané Porubu vnímají. Pocitovou mapu najdete na www.pocitovemapy.cz/poruba-2018.