Na Hlavní třídě se dnes slaví Den Země

26/4 2018

Středisko volného času Korunka je hlavním organizátorem dnešního Dne Země. Koná se od 9 do 17 hodin na prostranství u krytého pódia u kruhového objezdu na Hlavní třídě.

Na Hlavní třídě se dnes slaví Den Země

Den Země 2017. Foto: archiv ÚMOb Poruba

Pozvalo dlouhou řadu hostů - od Magistrátu města Ostravy, městské policie, VŠB-TUO přes Velký svět techniky, Ostravské muzeum, Český hydrometeorologický ústav a planetárium po sokolníky a Psí školu Ostrava-Třebovice.

Program bude probíhat nejen ve stáncích a na stanovištích hostů, ale také v "hlavním stanu": vystoupí tam Pěvecký sbor ZŠ Porubská 832 (9,15 hodin) nebo zahraje Divadelní společnost Zdeňka Kačora (9.45 a 14.30). Soutěže a písničky pro děti jsou připraveny na 11. hodinu.

Kompletní program najdete zde.