Přijďte si popovídat o Zámeckém parku

27/4 2018

Poruba ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka připravuje na 3. května v 17 hodin veřejné setkání k představení postupu při přípravě projektu proměny Zámeckého parku a jeho okolí. Setkání se se uskuteční v sále Zámku Poruba.

Přijďte si popovídat o Zámeckém parku

Pokud vás zajímá, jak se celý projekt vyvíjí, přijďte si o něm popovídat. Společně s představiteli Nadace Proměny vám ukážeme, co už se podařilo udělat a kolik práce nás ještě čeká. Rekonstrukce parku by měla směřovat k posílení pocitu celistvosti areálu a k propojení staré části Poruby (zámek, kostel, rybník) s Porubou novou (sídliště). Záměrem je revitalizovat a rozšířit Zámecký park, a vrátit tak lidem jeho hodnotu a prožitek z něho.

Všichni chceme, aby se jedinému porubskému parku a jeho okolí vrátil jeho lesk a stal se místem, kam budeme všichni rádi chodit. A napomoci tomu můžete i vy, když ve čtvrtek přijdete a ukážete, že máte o proměnu historického místa zájem.

Více informací o proměně Zámeckého parku a okolí najdete zde.