Další hřiště hotovo. Díky Zelené Porubě

2/8 2018

Realizace návrhů Porubanů, které přihlásili do loňského ročníku projektu Zelená Porubě, je v plném proudu. Uskutečnit se podařilo už druhý nápad, který uspěl v hlasování – doplnění dětského hřiště na Slavíkově ulici o nové prvky podle požadavků místních obyvatel.

Další hřiště hotovo. Díky Zelené Porubě

Nová lezecká stěna na hřišti na Slavíkově ulici. Foto: Jiří Birke

Návrh, který podal Jan Kňazovčík, nesl název Relaxační náměstíčko na Slavíkově. Místní obyvatelé v něm navrhovali rozšíření stávajícího dětského hřiště o nové prvky, které by sloužily k odpočinku a zábavě hlavně dětem. Návrh v hlasování obsadil první místo. Velmi rychle se s místními podařilo domluvit, jak by si rozšíření představovali a 1. srpna si děti mohly vyzkoušet, zda dětské hřiště je takové, jaké si přáli. K dispozici nově dostali lezeckou stěnu a stylovou fotbalovou branku. Dospělí zase mohou využít nového posezení.

Rozšíření dětského hřiště je už druhým uskutečněným návrhem loňského ročníku projektu Zelená Porubě. Už na přelomu jara a léta se podařila dokončit rekonstrukci dopravního hřiště na ulici Ukrajinská. Těsně před dokončením je třetí návrh – vytvoření dětského hřiště na ulici Jana Šoupala.

Zelená Porubě je projekt participativního rozpočtu, kdy lidé navrhují, co by měla radnice udělat. V současné době běží třetí ročník. Přihlášky návrhů jsou už uzavřené, nyní se zkoumají a na podzim lidé v hlasování vyberou, které z nápadů považují za nejlepší. A ty se v roce 2019 uskuteční.