V Galerii Dukla bude vystavovat Petr Dub

24/9 2018

Ve středu 26. září v 17 hodin bude v Galerii Dukla na u kruhového objezdu na Hlavní třídě zahájena výstava děl pražského výtvarníka Petra Duba.

V Galerii Dukla bude vystavovat Petr Dub

Petr Dub se ve své tvorbě věnuje zejména zkoumání kapacity současné malby, objektu, instalaci a jejich vzájemných přesahů v architektuře či ve veřejném prostoru. Specifický formát Galerie Dukla posloužil autorovi především jako demonstrativní hranice mezi otevřeným veřejným prostorem a uzavřeným světem současného vizuálního umění.

Díla pražského výtvarníka doplní v malé pasáži Galerie Dukla panely, které připomenou, jak se malá zemědělské obec – Poruba – proměnila v moderní město.

 

Petr Dub je absolvent FaVU VUT v Brně, ateliérů Malba I-III Petra Kvíčaly, Martina Mainera a Petra Veselého (2003-09). Tamtéž v roce 2012 zakončil doktorské studium autorskou publikací s názvem Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě. Ve vlastní umělecké tvorbě se věnuje především zkoumání kapacity současné malby, objektu, instalace a jejich vzájemných přesahů v architektuře či ve veřejném prostoru. Od roku 2018 vede spolu s Markem Medunou Ateliér malířství IV na AVU v Praze. Petr Dub je spoluzakladatel platformy Reframed (2012) a Studia Flusser (2016).

http://www.petrdub.cz/cz/

Projekt Galerie Dukla je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy.

logo Ostravy