Volby do obecních zastupitelstev 5. a 6. října

27/9 2018

Už za týden se budou konat komunální volby. Porubané budou vybírat jak členy Zastupitelstva městského obvodu Poruba, tak ty, kteří usednou v městských zastupitelských lavicích. První den voleb, 5. října, budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu 6.  října od 8 do 14 hodin. V Porubě může volit přibližně šedesát tisíc oprávněných voličů.

Volby do obecních zastupitelstev 5. a 6. října

Ilustrační foto: archiv ÚMOb Poruba

Všem oprávněným voličům by měly být nejpozději 2. října doručeny hlasovací lístky, informace o místě jejich volebního okrsku a pokyny, jak hlasovat. V případě, že voliči hlasovací lístky neobdrží, dostanou je přímo ve volebních místnostech.

Volit může každý, kdo dosáhl nejpozději druhý den voleb věku 18 let, je občanem České republiky, popřípadě občanem jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu* v městském obvodu. Cizinci mohou volit pouze tehdy, jsou-li u místně příslušného obecního úřadu zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů. O zápis do dodatku stálého seznamu voličů mohou cizinci požádat do středy 3. října 2018 do 16 hodin na Úřadu městského obvodu Poruba na Klimkovické ulici (informace na tel. č. 599 480 427).

* Na základě judikatury a přímého účinku evropského práva postačuje namísto splnění podmínky přihlášení se k trvalému pobytu občana jiného členského státu EU též přihlášení se k přechodnému pobytu v příslušné obci.

Další informace k volbám zde