Mineralogické setkání

9/10 2018

Mineralogické setkání spojené s prodejní výstavou přírodnin, fosilií a šperků pořádá v sobotu 13. října Hornicko-geologická fakulta VŠB – TU Ostrava. Akce se uskuteční v aule vysoké školy na ulici 17. listopadu od 9 do 14.30 hodin.

Mineralogické setkání

Přes sto vystavovatelů z Čech, Moravy, Slovenska a Polska  nabídne ke zhlédnutí i zakoupení minerály či zkameněliny z celého světa, odbornou literaturu a řadu dalších předmětů, které se vážou ke geologii a hornictví. Návštěvníky také jistě zaujmou dekorační předměty z přírodnin nebo autorské šperky vyrobené s využitím nerostů.

Součástí akce bude i doprovodný program “Geolog v akci“, který připravila Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO. Zájemci se budou moci podívat, jak se brousí a leští kameny, jak a čím se vrtá do hornin, mohou si zkusit vyrýžovat zlatinku či se jen tak pobavit u připravených geoher. K vidění bude i bezpilotní letoun a dron, který se využívá při geodetických pracích, nebo ukázky virtuální reality. Ve 12 hodin se pak uskuteční v učebně auly geovědně-cestopisná přednáška.

Zdarma budou přístupné geologické sbírky nacházející se v budově Geologického pavilonu prof. F. Pošepného.