Zelená Porubě: dvanáct nápadů, jak vylepšit veřejný prostor

24/10 2018

Autoři dvanácti nápadů, které postoupily do finále třetího ročníku participativního rozpočtu Zelená Porubě, je 23. října představili v Kafe Palača veřejnosti. O těch, které se uskuteční, rozhodne listopadové hlasování.

Zelená Porubě: dvanáct nápadů, jak vylepšit veřejný prostor

Lidé představovali své návrhy přihlášené do projektu Zelená Porubě. Foto: Jiří Birke

S projektem participativního rozpočtu Zelena Porubě se lidé setkali už minulý a předminulý rok. Napoprvé byl z rozpočtu Poruby vyčleněn na nápady, se kterými přijdou sami lidé a obvod je v následujícím roce zrealizuje, milion korun. Letos, stejně jako loni, je rozpočet o půl milionu korun vyšší.

Návrhy mají široký záběr: od instalace pouličních hodin či růžového záhonu přes několik dětských nebo workoutových hřišť a oprav chodníků po nástřiky hracích prvků u základních škol a psí hřiště u Francouzské ulice.

Celkem letos Porubané přihlásili sedmnáct nápadů, jak vylepšit své okolí. Dva byly vyřazeny, tři jejich autoři stáhli během procesu posuzování. Hlasovat se tedy nakonec bude o dvanácti návrzích. Ty jejich autoři představili 23. října v Kafe Palača veřejnosti.

Návrh přihlásila i Petra Paličková. Ta má německého ovčáka a věnuje se spíše sportovní kynologii, ale rozhodla se myslet na ostatní pejskaře, kteří chovají pejsky spíše středních a malých plemen. Navrhla zřízení psího hřiště s překážkami podobnými jako na sportovní agility v lokalitě pro volný pohyb psů mezi Hlavní třídou a pátým obvodem. S čtyřnožci by tam mohli cvičit a trávit čas i ti, kteří nejsou členy žádného kynologického klubu. „Navrhuji prostor, kde by se pejsci socializovali a kde by s nimi mohli páníčci aktivně trávit čas, kde by se setkávali lidé a psi,“ vysvětlila Petra Paličková.

Podporu pro svůj návrh chce hledat jak u majitelů zvířat, tak propagací přímo na místě samém. „V Hrabůvce už takovéto hřiště díky participativnímu rozpočtu mají a vím, že se na sociálních sítích o zřízení podobného mezi Porubany hodně mluvilo. Pejskařů je tu hodně, takže věřím, že takový nápad uvítají,“ dodala.

Návrh pojmenovaný Hravý chodník ZŠ Dětská přišli s učitelem Jakubem Kvitou představit i žákyně školy. Podle učitele podobu prostoru před školní budovou o velikosti 23x10 metrů navrhly samy děti. Vymyslely si, že by na dosud prázdné ploše mohly být hrací plány pro Člověče, nezlob se!, twistr nebo šachy, skákací panák nebo barevný labyrint – protože úkol dostat se do školy třeba jen po červených dlaždicích je přece výzva…

Stejně jako Petra Paličková nebo děti ze ZŠ Dětská, i autoři ostatních návrhů nyní budou napjatě čekat, jak dopadne veřejné hlasování. Každý Poruban starší 15 let může udělit některým z nápadů dva kladné a jeden záporný hlas. Hlasovat lze elektronicky na www.zelenaporube.cz nebo fyzicky vyplněním hlasovacího lístku. Ty budou k dispozici v informačním centru na Hlavní třídě a ve všech porubských pobočkách knihoven. Hlasovat se bude od 12. do 22. listopadu.

Návrhy si lidé mohou prohlédnout na www.zelenaporube.cz nebo v listopadovém vydání zpravodaje PRIO.

 

Z historie projektu Zelená Porubě

V loňském druhém ročníku Zelené Porubě do veřejného hlasování prošlo dvanáct nápadů. Do finále – tedy k realizaci – postoupily čtyři návrhy. Nejvíce hlasů Porubanů získalo relaxační náměstíčko na Slavíkově ulici. To bylo zpřístupněno malým uživatelům v srpnu, stejně jako návrh nazvaný Chceme si hrát, který řešil zřízení dětského hřiště na sedmém obvodu poblíž ulice B. Nikodema. Prvním realizovaným návrhem byla rekonstrukce dopravního hřiště na zahradě mateřské školy v Ukrajinské ulici. Posledním návrhem je úprava nadzemní části bývalých toalet na Hlavní třídě. Ta bude hotova do konce roku.

V prvním ročníku projektu s převahou zvítězil nápad na umístění pítka na prostranství u kruhového objezdu na Hlavní třídě, kde se konají sportovní a kulturní akce. Celkem bylo v prvním roce realizováno sedm návrhů.