Jubilanti se sešli v aule VŠB-TUO

12/11 2018

V neděli 11. listopadu se konalo již třetí setkání porubských seniorů, kteří v letošním roce oslavili významné životní jubileum – 75 let a více.

Jubilanti se sešli v aule VŠB-TUO

Foto: Jiří Birke

Slavnostní koncert se konal v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a užilo si ho přes tři sta návštěvníků. Známé swingové nebo filmové melodie si mohli senioři poslechnout nebo i zanotovat s kapelou Stanley’s Dixie Street Band. Další koncert je naplánován na květen příštího roku.