Město zná názor Ostravanů k tramvajové trati. Polovina je pro, třetina proti

22/11 2018

Polovina dotázaných Ostravanů souhlasí se záměrem výstavby tramvajové trati v 7. a 8. porubském obvodu, třetina je proti a ostatní na věc nemají názor. Vyplývá to z výsledků průzkumu veřejného mínění, který se uskutečnil v září a říjnu letošního roku. Společnost STEM/MARK při něm vyzpovídala 1516 Ostravanů ve věku od 18 do 75 let.

Město zná názor Ostravanů k tramvajové trati. Polovina je pro, třetina proti

„Zadáním průzkumu jsme reagovali na dosavadní průběh veřejných debat a diskusí o projektu, cílem bylo ověřit jak názor veřejnosti na projekt, tak informovanost o něm. Výsledky průzkumu ukazují, že si Ostravané zastavení přípravy projektu nepřejí a zároveň se potvrdily např. obavy z výstavby i kvality provedení celé trati. Chci zopakovat, že názor veřejnosti bereme vážně. V následujícím období se proto budeme věnovat nejen přípravám výstavby trati, ale také dalšímu předávání informací veřejnosti,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Tazatelé oslovovali respondenty na území celého města, největší část z nich tvořili obyvatelé nejvíce dotčených městských obvodů, tj. Poruby a Pustkovce. O záměru výstavby ví 9 z 10 obyvatel Pustkovce, více jak tři čtvrtiny lidí z Poruby a každý druhý obyvatel Ostravy, aktivně se však o výstavbu zajímá pouze 1/5 občanů v Porubě i Pustkovci a informace o ni obyvatelé získávají především od známých.

S výstavbou častěji nesouhlasí lidé, kteří více cestují autem a méně využívají městskou hromadnou dopravu. Vyšší podporu má mezi mladší generací a seniory. Na nové tramvajové trati lidé nejvíce oceňují zlepšení dopravního spojení, snížení automobilové zátěže a pozitivní vliv na životní prostředí. Největší obavy plynou z délky stavby, hlučnosti a možného úbytku zeleně.

„Veřejnost se podle výsledků průzkumu obává dopadů stavby na životní prostředí. Jaký vliv na jeho kvalitu bude mít realizace záměru, ukáže studie EIA, která právě vliv staveb na životní prostředí vyhodnocuje. Hotová by měla být příští rok v březnu, kdy budeme mít k dispozici vedle názorů veřejnosti také vyjádření odborníků,“ dodal ostravský primátor Tomáš Macura.

Jak uvedla mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská, z průzkumu vyplývá, že záměr prodloužení tramvajové tratě hodnotí pozitivně 50 % Ostravanů, 34 % je naopak proti a 16 % dotázaných na věc nemá jasný názor. Kladněji se k nové trati staví Porubané, kde se pro prodloužení tratě na 7. a 8. porubský obvod vyslovilo 52 % dotázaných, proti bylo 33 %. Obyvatelé Pustkovce většinově s výstavbou nesouhlasí (60 % dotázaných bylo proti, 34 % pro), zároveň však projevili výrazně největší nespokojenost s dostupností tramvajové dopravy.

Trať by měla vést od Slovanu k Duze a dále až k hypermarketu Globus. K její výstavbě mají být využity nejmodernější technologie, které umožňují provoz s nízkou hlučností. Projekt pracovně nazvaný Ekologizace veřejné dopravy v Porubě je připravován intenzivně od roku 2014. Plán na rozšíření tramvajové trati na sever Poruby je však starý několik desítek let. Tramvajová doprava, která v místě neprodukuje žádné emise, je považována za nejekologičtější způsob hromadné přepravy osob. Poruba realizací projektu může získat jednu z nejmodernějších tramvajových tratí v Evropě. Celý projekt za přibližně miliardu korun by měl být  až z 85 % financován prostředky Evropské unie.