Porubu povede starosta Libor Folwarczny

15/11 2018

Porubu po další čtyři roky povede čtyřkoalice ANO 2011, České pirátské strany, ODS a KDU-ČSL. V jedenáctičlenné radě bude mít ANO 2011 šest členů, Piráti a ODS po dvou členech a jednoho zástupce bude mít KDU-ČSL.

Porubu povede starosta Libor Folwarczny

Ve čtvtek 15. listopadu se porubští zastupitelé sešli na ustavujícím zasedání. Foto: ÚMOb Poruba

Zastupitelstvo, které se ve čtvrtek 15. listopadu sešlo na svém ustavujícím zasedání, zvolilo starostou Libora Folwarczného, který bude mít k ruce čtyři místostarosty, o jednoho méně než v minulém volebním období. Místostarosty budou Lucie Baránková Vilamová a Miroslav Otisk za ANO 2011, Martin Tomášek z České pirátské strany a Jan Dekický z ODS. Dalšími členy rady jsou Zuzana Bajgarová, Eliška Konieczná a Zdeněk Rodek za ANO 2011, Veronika Murzynová z České pirátské strany, Petr Jedlička z ODS a Vojtěch Curylo z KDU-ČSL.

V novém pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu má koalice 29 hlasů. V opozici jsou čtyři strany – KSČM, Ostravak, ČSSD a SPD.

Představení vedení obce

Libor Folwarczny

ANO 2011
starosta
49 let

FolwarcznyNarodil jsem se v Českém Těšíně a po absolvování gymnázia jsem svůj další život spojil z velké části s Porubou. Vystudoval jsem Hornicko-geologickou fakultu VŠB-TU Ostrava, obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. Následně jsem v podstatě po celý svůj profesní život pracoval v oblasti profesionální požární ochrany. Ať už jako řadový člen sboru, velitel hasičské stanice v Porubě, zástupce okresního požárního rady a zástupce ředitele Hasičského záchranného sboru okresu Karviná, ředitel odboru Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje nebo jako ředitel Hasičského záchranného sboru Vítkovice. Na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava jsem si rovněž dodělal doktorát a od roku 2009 zde také působím jako pedagog. V posledních čtyřech letech jsem působil jako zastupitel a radní statutárního města Ostravy. Volný čas rád věnuji zejména sportu a pobytu v přírodě.

Své životní zkušenosti bych rád využil i v práci pro Porubu. Chtěl bych se věnovat nejenom bezpečnosti obvodu, ale i pokračovat ve všem dobrém, co se tady v minulých letech udělalo. Poruba má připravenu řadu skvělých projektů a na nás společně je, abychom je dotáhli do konce. A samozřejmě připravili i další, které nás opět posunou dál. Je důležité, aby Poruba byla i nadále výbornou adresou, kde se bude lidem dobře žít.

Lucie Baránková Vilamová

ANO 2011

místostarostka (rozvoj obvodu, veřejné zakázky, kultura,
sport, volnočasové aktivity a publicita obvodu)

34 let

BarankovaNarodila jsem se v Ostravě-Porubě před 34 lety. Vystudovala jsem Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava a následně jsem se v doktorském studiu věnovala tématu Ochrany životního prostředí na Hornicko-geologické fakultě. Ve své profesní praxi jsem prošla profesemi zabývajícími se projektovým řízením, přes obchod až po marketing či PR. V převážné většině to byly vedoucí funkce. Kromě toho jsem měla možnost přednášet ekonomické předměty a zároveň vést bakalářské a diplomové práce na mnoha univerzitách. Ve svém volném čase ráda jezdím na kole, chodím na houby nebo si ráda přečtu dobrou knihu.

V Porubě žiju od malička, a proto bych chtěla, aby byla i nadále dobrou volbou k bydlení, trávení volného času i místem, kde jsou lidé prostě rádi. Proto bych se chtěla podílet na zkvalitňování životního prostředí Poruby se zaměřením na obnovu zeleně a revitalizaci parků. Budu také prosazovat logický a udržitelný rozvoj Poruby do budoucna, který můžeme ovlivnit již dnes. Jsem člověk, který rád posouvá věci dále a hledá cesty, jak by to mělo jít, i když mu všichni tvrdí, že to nejde.  Myslím optimisticky a jednám konstruktivně. Věřím, že všechny tyto vlastnosti budu moci uplatnit i při své práci pro Porubu.

Jan Dekický

ODS

místostarosta (bytové hospodářství, právní vztahy k pozemkům a životní prostředí)
37 let

DekickyK práci místostarosty se vracím po čtyřech letech působení v soukromém sektoru, kde jsem se živil jako obchodník a marketér. Do způsobu práce radnice chci zavést prvky, které jsou běžné u soukromých firem a zjednodušují komunikaci s  občany a snižují náklady. Budeme pokračovat v modernizaci bytového fondu, při které zohledníme požadavky nájemníků. Osobně jsem rodilý Porubák, také táta tří dětí, což znamená, že volného času příliš není, ale když už se najde, nejradši ho trávím na horách nebo při sportu.

Miroslav Otisk
ANO 2011

místostarosta (komunální služby, doprava a silniční hospodářství)

37 let

OtiskVystudoval jsem magisterská studia ekonomie, managementu a strategického řízení organizací na Nottingham Trent University. Na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské a Vysokém učení technickém v Brně - Ústavu soudního inženýrství jsem absolvoval specializační studia oceňování majetku a technického znalectví.

V profesním životě se věnuji poradenské a lektorské činnosti v oblasti strategického řízení, oceňování majetku, popularizaci přírodních věd a technických oborů. Ve volném čase se zajímám o moderní počítačové a projekční technologie, astronomii a věci spojené s vesmírem. Mou velkou láskou je také péče o vlastní vinnou révu a vše, co souvisí s vinařstvím.

Mezi mé hlavní priority ve funkci místostarosty na radnici patří zavedení pasportu komunikací, chodníků a systematická realizace jejich oprav. Chtěl bych prosadit i zavedení koncepce parkování a zkvalitnit údržbu ploch veřejné zeleně.

V neposlední řadě bych se rád podílel na zefektivňování procesů a zavádění konceptu strategického řízení.

Martin Tomášek
Česká pirátská strana

místostarosta (školství)

49 let

TomasekPo studiu na Univerzitě Palackého (obor čeština a filozofie) jsem se přiženil do Poruby. V 90. letech jsem učil na dnešním Wichterlově gymnáziu, od roku 2001 působím na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, kde se věnuji české literatuře 19. století a přípravě budoucích učitelů mateřštiny.

Veřejné dění jsem začal sledovat díky akcím Antikvariátu a klubu Fiducia, jako moderátor jsem se podílel na diskuzích o ochraně ovzduší, o tzv. smršťování Ostravy a budoucnosti jejího centra, o nerealizované Černé kostce, chátrajícím obchodním domě Ostravica-Textilia nebo o negativních dopadech rekultivace Heřmanické haldy. Jsem zakládajícím členem okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu a čerstvě v redakční radě sborníku Ostrava. Od vzniku Centra PANT se zapojuji do tvorby jeho programu a moderuji různé debaty, např. o ostravském internačním táboře Hanke.

Do své práce na porubské radnici bych rád promítl jak profesní, tak rodičovské zkušenosti. Koaliční program v oblasti školství a vzdělávání zahrnuje např. transparentní výběr ředitelek a ředitelů, podporu dalšího vzdělávání učitelů, iniciaci pravidelného hodnocení škol i jednotlivých učitelů ze strany žáků a jejich rodičů nebo zvyšování funkčnosti školských rad.

Rekreačně běhám, v rámci Poruby se nejčastěji přepravuji na koloběžce. Jsem fanouškem ostravského divadla. Obdivuji, jak se v našem městě snoubí industriální dědictví s přírodou.