Výstava představí nejstarší část Poruby

16/11 2018

Ve středu 21. listopadu bude v Galerii na schodech porubské radnice zahájena výstava Od kostela ke garážím, která ukáže, jak se v průběhu let měnil Zámecký park a jeho okolí. Vernisáž začíná v 17 hodin v obřadní síni úřadu na Klimkovické ulici.

Výstava představí nejstarší část Poruby

Letecký pohled na jednu z nejstarších částí Poruby a 1. obvod. Foto: Archiv města Ostravy

Poruba byla kdysi malá zemědělská obec a okolí dnešního Zámeckého parku patřilo k nejdůležitějším lokalitám na území dnešního městského obvodu. Tato oblast se v průběhu staletí vyvíjela, proměňovala a utvářela až do dnešní podoby.

Po druhé světové válce, kdy došlo k expanzivnímu rozvoji obce, se z dříve klíčového místa stala periferie. Lokalita se během několika málo let dostala na okraj zastavěného území a postupně i na okraj samotného zájmu Porubanů. Přitom má velký potenciál a zasloužila by si výraznou proměnu. Výstava Od kostela ke garážím představuje toto území nejen v proměnách času, ale zároveň poukazuje na jeho významnou roli při vývoji obce a důležitost pro městský obvod v budoucnu. Dnešní Zámecký park a jeho okolí by se měly opět stát místem setkávání, sportu i relaxace.

Dokumenty a fotografie pro výstavu poskytli Jiří Lexa, Jiří Birke, Jan Tichý, František Nykl, Archiv města Ostravy, Římskokatolická farnost Ostrava-Poruba a archiv Úřadu městského obvodu Poruba.