Opravy na Opavské ulici by měly skončit o měsíc dříve

16/7 2019

Probíhají práce na Opavské ulici podle časového harmonogramu? Nemají zpoždění?

„Zpoždění nemáme. Zhotovitel dokonce předložil upravený harmonogram, podle kterého se práce na silnici zhruba o měsíc zkrátí. Na mostě zůstává původní termín dokončení, tedy 19. prosinec,“ odpověděl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro investice, majetek a finance Jaroslav Kania.

Opravy na Opavské ulici by měly skončit o měsíc dříve

Náměstek hejtmana Jaroslav Kania. Foto: KÚ MSK

Co se bude na Opavské dělat v druhém pololetí?

Stejné práce jako ty, které se dělaly v jízdním pruhu směrem na Opavu, ale v opačném směru.

Kudy povedou objízdné trasy, když budou uzavřeny křižovatky Opavská x Martinovská a Opavská x Porubská?

Křižovatka ulic Martinovské a Opavské bude zcela uzavřena od 24. července do 6. srpna. Řidiči budou mít možnost odbočit vpravo z a na ulici Martinovskou, bude tam i možnost pravého odbočení z Francouzské ulice. Na této křižovatce se budou kompletně upravovat všechny konstrukční vrstvy.               

Dopravní omezení v křižovatce ulic Martinovské x Opavské a vedení objízdných tras:

Za uzavírku na ulici Opavské ve směru přímo na Opavu budou řidiči odkloněni po ulicích Bílovecké (nové Bílovecké), Polanecké, Nad Porubkou a 17. listopadu. Další objízdná trasa vedoucí od centra Ostravy směrem na Opavu a do oblasti porubské Hlavní třídy bude vyznačena po ulicích Mongolské, Polské, Hlavní třídě na ul. 17. listopadu.

Pro snížení počtu vozidel odbočujících z Martinovské ulice vpravo na ulici Opavskou (směr Opava) bude vyznačena objízdná trasa po ulicích Průběžné a B. Nikodema na ulici 17. listopadu a po ulici Sokolovské na ulici Opavskou a 17. listopadu. 

Za uzavřený směr jízdy z ulice Opavské do centra Ostravy bude vedena objízdná trasa z ulice Opavské na ulici Porubskou, Hlavní třídu a po Francouzské ulici zpět na ulici Opavskou, nebo po ulicích Polské a Mongolské zpět na ulici Opavskou.

Za zrušené levé odbočení z ulice Opavské na Martinovskou a zrušený směr přímo z Francouzské ulice na ulici Martinovskou bude vedena objízdná trasa po Hlavní třídě, ulicích Porubské, Sokolovské, Čs. armádního sboru na Martinovskou ulici.

Křižovatka ulic Opavské a Porubské bude zcela uzavřena od 7. do 20. srpna. Budou se tu kompletně upravovat všechny konstrukční vrstvy a opravovat přilehlé obruby.

Dopravní omezení v křižovatce ulic Opavská x Porubská a vedení objízdných tras:

Za zrušené levé odbočení a směr přímo z Porubské ulice na ulici Opavskou ze směru od Hlavní třídy bude vyznačena objízdná trasa po Hlavní třídě na ulici 17. listopadu a pro směr centrum Ostravy a Třebovice bude vyznačena objízdná trasa po Hlavní třídě a ulici Francouzské na ulici Martinovskou.

Za zrušené levé odbočení a směr přímo z ul. Porubské na ul. Opavskou ze směru  od ulice Sokolovské bude vyznačena objízdná trasa po směr k Hlavní třídě po ulici Slavíkové na ulici 17. listopadu a pro směr Martinov bude objízdná trasa vedena po ulicích Sokolovské a Čs. armádního sboru.

Postup při opravách pruhu od Slovanu na Ostravu bude stejný jako v případě pravé strany? Tedy nejprve zúžený pravý pruh, pak uzavřený pravý pruh, pak uzavřený levý pruh…

Postup bude obdobný, jen s tím rozdílem, že zhotovitel bude chtít zúžený pruh vozovky směrem do Ostravy rekonstruovat zároveň s levým pruhem ve směru do Opavy. Tím dojde ke zkrácení lhůty výstavby. Navíc se budou opravovat obě křižovatky a pracovat na mostě. Začátkem srpna se na mostě přepojí doprava z levého směru do pravého. Toho využije Správa silnic Moravskoslezského kraje, která bude pracovat na autobusových zastávkách na Svinovských mostech – dostanou nový povrch.