V září začne jezdit Senior expres Poruba!!!

13/8 2019

Od 2. září budou v Porubě jezdit speciální taxíky s označením Senior expres Poruba!!! Obyvatele obvodu starší šestasedmdesáti let budou po městě ve všední dny od 6 do 16 hodin vozit za třicet korun. Službu lze využít čtyřikrát měsíčně.

V září začne jezdit Senior expres Poruba!!!

Informační leták

Poruba patří k  ostravským obvodům s velkým podílem lidí v seniorském věku. Obyvatelé nad pětašedesát let tvoří téměř čtvrtinu všech občanů, lidí nad pětasedmdesát let je deset procent. Starší lidé se potřebují dostat k lékaři či na úřad a často bývají pohybově omezení. Právě jim by měly sloužit taxíky Senior expres Poruba!!!, které chce obvod zprovoznit od září.  „Chceme vyjít vstříc požadavkům našich starších spoluobčanů. Chceme jim pomoci k  tomu, aby se bez problémů dostali tam, kam potřebují,“ uvedla starostka Lucie Baránková Vilamová.

Jak bude Senior expres Poruba!!! fungovat? „Variant byla celá řada, snažili jsme se vybrat takový model, který bude vhodný pro Porubu a její specifika,“ řekla starostka. Taxíky budou jasně označeny a budou jezdit v pracovní dny od 6 do 16 hodin. A k převozu budou muset využívat speciální vozidla. „Na používaná auta budou kladeny vyšší nároky, protože budou přepravovat i lidi se zdravotním omezením a musejí být schopná převézt také seniory na invalidních vozících,“ poznamenala Lucie Baránková Vilamová.

Každý senior může taxík využít čtyřikrát do měsíce a cestovat společně s doprovodem. Cesta ho bude stát třicet korun. Primárně je pak Senior expres Poruba!!! určen pro cesty k lékaři nebo do zdravotnických zařízení, do domovů pro seniory nebo k poskytovatelům sociálních služeb, případně na úřady. Všechny tyto instituce ale musejí být na území Ostravy.

  • Službu lze využít čtyřikrát měsíčně.
  • Služba je k dispozici od pondělí do pátku od 6 do 16 hodin.
  • Jízdu si lze objednat od pondělí do pátku od 6 do 16 hodin na telefonním čísle
    602 872 003.
  • Seniora bude jedna jízda stát 30 korun.

Každý, kdo bude chtít seniorské taxi využívat, si bude muset vyřídit na odboru sociálním na ulici Gen. Sochora 6013/2 speciální průkaz.

  • Žadatelem musí být osoba starší 76 let.
  • Žadatel musí mít trvalé bydliště v Porubě.
  • Žádost je třeba podat osobně na odboru sociálním (potřeba bude průkazová fotografie velikosti 35 x 45 mm).
  • Bližší informace mohou zájemci získat na telefonních číslech 599 481 550 nebo 599 481 500.

 „Prozatím chceme uzavřít smlouvu na rok. Průběžně budeme fungování služby vyhodnocovat, a pokud o ni bude zájem, jsme připraveni ji provozovat i v dalších letech,“ dodala Lucie Baránková Vilamová.

Poruba má propracovaný systém péče o starší občany a i díky tomu získala v roce 2017 titul Obec přátelská seniorům. S podporou radnice na území obvodu fungují čtyři kluby seniorů, Poruba provozuje dva domy s  pečovatelskou službou a  staví třetí na Dělnické ulici. Speciálně pro tuto věkovou skupinu připravuje řadu kulturních, společenských i sportovních akcí, jako jsou například setkání seniorů a  jubilantů, seniortančírny, Senior-junior-hendikepiáda, sportovní hry a spousta dalších.