Navrhněte svého Seniora roku

19/9 2019

Statutární město Ostrava vyhlásilo 13. ročník ankety Senior roku 2019. Návrh na ocenění může do 30. září zaslat každý, kdo zná ve svém okolí v určité oblasti mimořádně aktivního člověka staršího 65 let, s bydlištěm na území města Ostravy, který výrazně přispívá ke zlepšení života společnosti. Město současně vyhlásilo kategorii Klub seniorů roku 2019, do které mohou být nominovány kluby, organizace nebo sdružení zaměřující se na aktivizaci seniorů, které jsou svou činností zajímavé nebo výjimečné.

Navrhněte svého Seniora roku

Loňský vítěz Česlav Pietoň s náměstkem Zbyňkem Pražákem. Foto: archiv Magistrátu města Ostravy

„Seniora roku hledáme již po třinácté. Anketu jsme založili, aby činnost seniorů byla vnímána jako významná. S přibývajícím věkem se mění priority, už nepřevažují materiální věci, ale pocit být platným a užitečným. A to je více než spousta vyznamenání. Zároveň chceme anketou našim aktivním seniorům poděkovat za to, co dělají pro ostatní, a chci zdůraznit, že jsme na ně opravdu hrdí,“ řekl náměstek primátora pro sociální oblast Zbyněk Pražák.

V přihlášce je nutné uvést jméno, příjmení, věk, adresu bydliště, telefonický nebo e-mailový kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace, jméno a kontakt na předkladatele. V případě nominace klubu pro seniory je nutný název, adresa sídla klubu, jméno a kontakt na zástupce klubu, zdůvodnění nominace a kontakt na předkladatele.

Adresa pro zaslání přihlášek je: Redakce Ostravská radnice, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava anebo prostřednictvím e-mailu na adresu: vjurgova@ostrava.cz. Na obálku nebo do e-mailu připište heslo Senior roku 2019 nebo Klub seniorů 2019.

Přehled vítězů ankety Senior roku města Ostravy: MUDr. Blanka Malá (2007), JUDr. Eva Teicherová (2008), Mgr. Jaroslav Král (2009), Luděk Eliáš (2010), Ing. Lubomír Pásek (2011), prof. Jan Hališka (2012), Věra Heroldová (2013), Hana Papežová-Kolářová (2014), MUDr. Rajko Doleček (2015), Ing. Milan Weber (2016), Lenka Kocierzová (2017), Česlav Pietoň (2018).

Přehled vítězů kategorie Klub seniorů: Občanské sdružení Společnost senior (2015), Klub seniorů Nová Bělá (2016), Klub seniorů Ostrava-Plesná (2017), Klub seniorů DK Akord (2018).

Zdroj: Magistrát města Ostravy