Proměnu Poruby mohou dokumentovat i vaše fotky

18/3 2022

Milovníci fotografie a toho, jak tento druh umění znázorňuje město, by neměli minout přednášku historika Lukáše Bártla s názvem Město jako umělecký a sociologický fenomén. Uskuteční se 22. března v 17.30 hodin v Domě kultury Poklad.

Proměnu Poruby mohou dokumentovat i vaše fotky

A co návštěvníky čeká? Lukáš Bártl je seznámí s tím, jak fotografové v době normalizace zobrazovali město a život v něm. Dozví se informace o významných představitelích české fotografie té doby a zvláštní důraz bude kladen na tvorbu Viktora Koláře. Jeho fotografie se totiž právem dají považovat za kroniku Ostravy, protože bez nadsázky zobrazuje konfrontaci místních obyvatel s každodenní realitou, která často nebyla příliš radostná.

Aktuální přednáška spolu s předchozí, která měla název Město všedního dne, je součástí výstavního záměru červencové výstavy v Galerii Dukla. Ta bude sestávat z fotografií Poruby poskytnutých samými Porubany. Skrze fotografie bude chtít vzdát hold lidem, kteří spoluutvářeli charakter obvodů a místům, kde snímky vznikaly. Tím, že výstavu vytvoří sami lidé poskytnutím fotografií a svých vzpomínek, stane se Galerie Dukla na chvíli výkladní skříní paměti Poruby.

Lidé, kteří by se chtěli podílet na výstavě, mohou své fotografie z dětství i současnosti posílat přímo kurátorovi výstavy Lukáši Bártlovi na e-mail lukas.bartl@osu.cz. Uveďte své jméno a příjmení a něco málo k fotografiím (kde je to foceno, kdy apod). Fotografie by měly mít popisky a primárně by nemělo jít o fotografie architektury, ale lidí, kteří v Porubě bydlí.

Pokud jste vlastníky fyzických fotek či negativů, můžete je přinést osobně do Informačního centra Poruba na Hlavní třídě ve všední dny od 8 do 18 hodin, kde je naskenují.

Více informací poskytne Bc. Pavlína Polášková, tel. 720 735 368, e-mail ppolaskova@moporuba.cz.