V Porubě se dobře žije všem generacím

29/6 2022

Poruba získala od ministerstva práce a sociálních věcí ocenění za 3. místo v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům 2022, a dotaci 270 tisíc korun. V Praze je 28. června převzala starostka Lucie Baránková Vilamová.

V Porubě se dobře žije všem generacím

Foto: MPSV

Prioritou každé obce by mělo být vytvoření pozitivního přátelského prostředí pro rodiny tak, aby jejich občané v obcích rádi bydleli, žili a zůstávali v nich po celé generace. Ocenění, které Poruba získala, ukazuje, že obvod se to snaží dělat dobře.

„Úspěšně navazujeme na předcházející dva projekty, kdy jsme v roce 2017 získali první místo v soutěži Obec přátelská seniorům a o rok později opět první místo v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům,“ uvedla starostka Lucie Baránková Vilamová.

Projekt Poruba přátelská rodině 2022 je součástí dlouhodobé prorodinné politiky, kterou městský obvod Poruba uplatňuje. Je také v souladu s Koncepcí rodinné politiky statutárního města Ostravy na období let 2019–2022, kde jednou z klíčových priorit je komunitní život, který je v kompetenci zejména městských obvodů, a dále pak priorita podpory budování rodinných vazeb, včetně vazeb mezigeneračních, prevence a volný čas.

Cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění prorodinných aktivit a zvýšení kvality života rodin v Porubě. „Programové oblasti a jednotlivá opatření a akce v rámci projektu reagují na aktuální potřeby a zájmy rodin žijících v Porubě a umožňují rodinám napříč generacemi společně a smysluplně trávit volný čas, zlepšovat mezilidské vztahy v rodině, rozvíjet kladný vztah ke kultuře a podpoře tradičních akcí a také prohlubovat myšlenku komunitního života napříč generacemi,“ řekla Lucie Baránková Vilamová.

Celou částku 270 tisíc korun Poruba využije na organizaci oblíbených akcí pro celé rodiny. Konkrétně na Velikonoční jarmark, Pouť babího léta, Rej broučků a berušek a Porubský den bezpečí.

 

 logo mpsv

„NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2022“