Milostivé léto II pomáhá lidem v exekuci

4/10 2022

Do konce listopadu 2022 mají lidé v exekuci možnost snížit výši svých dluhů a ušetřit další peníze, pokud stihnou uhradit své závazky vůči vybraným veřejným a některým soukromým institucím. Stačí zaplatit jistinu dluhu a stanovený paušální poplatek exekutorovi, zbytek dluhu jim bude odpuštěn.

Milostivé léto II pomáhá lidem v exekuci

Milostivé léto II se týká zejména těch, kdo nezaplatili sociální pojištění, daně, koncesionářské poplatky (Česká televize, Český rozhlas), jízdné v MHD, obecní poplatky (za zvíře, odpadky), pokuty, elektřinu (ČEZ). Dluh přitom musí být vymáhán soudním exekutorem, dlužník nesmí procházet oddlužením. Další podmínkou je zahájení exekucí před 28. říjnem 2021.

Oproti prvnímu Milostivému létu došlo ke zvýšení paušální náhrady nákladů exekuce na 1815 korun. Novinkou je také povinnost exekutora odpovědět na písemnou žádost o sdělení výše dlužné částky do 15 dnů. Zásadní však je písemně požádat exekutora, vedoucího exekuci, o využití institutu Milostivého léta nejpozději do 15. listopadu 2022. Do 30. listopadu je nutno uhradit celou dlužnou částku a poplatek 1815 korun na sdělený účet.


Radu a pomoc lidé naleznou v Sociopointu (tel. 800 700 650) Magistrátu města Ostravy (kanc. č. 51), Prokešovo nám. 8, Ostrava, a v poradnách Diecézní charity ostravsko-opavské (informace na www.dchoo.caritas.cz/milostive-leto-ii/). V Porubě se zájemci mohou obrátit na odbor sociální ÚMOb Poruba, Gen. Sochora 6013/2, tel. 599 481 550.