Zastupitelé zvolili vedení Poruby

21/10 2022

Městský obvod Poruba má za sebou ustavující zastupitelstvo v novém volebním období. Starostkou zůstává Lucie Baránková Vilamová, pokračují i tři místostarostové.

Zastupitelé zvolili vedení Poruby

Lucie Baránková Vilamová povede Porubu i v dalších čtyřech letech. Foto: Jiří Birke

Ustavující zastupitelstvo městského obvodu Poruba se uskutečnilo 20. října v sále Domova Slunečnice Ostrava. Nově zvolení zástupci obvodu řešili především formální záležitosti. Museli složit slib, zvolit vedení Poruby, svěřit jim kompetence a zvolit členy rady, kontrolního a finančního výboru.

Starostkou i pro další čtyři roky zůstává Lucie Baránková Vilamová (ANO 2011). „Děkuji s pokorou a respektem si vážím široké podpory. Vážím si i hlasů všech opozičních zastupitelů, kteří mi dnes projevili důvěru, což při volbě nového starosty určitě nebývá obvyklé. Následující roky nebudou jednoduché. Věřím, že z předchozího období máme dost zkušeností, že se se vším, co přijde, budeme umět poprat,“ uvedla starostka Poruby.

V práci pokračují i tři místostarostové – Miroslav Otisk a Petra Brodová (oba ANO 2011) a Jan Dekický (Koalice Spolu). Doplní je Martina Dušková (Piráti) a Zdeněk Rodek (ANO 2011). Oproti minulému volebnímu období bude mít Poruba o jednoho místostarostu více. Naopak menší počet členů bude mít Rada městského obvodu Poruba a kontrolní či finanční výbor. Místo jedenácti lidí jich tam bude devět. Neuvolněnými členy rady budou Eliška Konieczná, Jiří Svoboda (oba ANO 2011) a Vojtěch Curylo (Koalice Spolu).

„Od zúžení si slibujeme větší akceschopnost a efektivitu. Obdobné složení rady jako v minulém volebním období je zárukou toho, že Poruba bude i v následujících letech plnit svůj strategický plán, který zaručuje trvalý a promyšlený rozvoj našeho obvodu,“ poznamenala Lucie Baránková Vilamová.

 

Vedení Poruby a jednotlivé jejich kompetence

starostka Lucie Baránková Vilamová

- zahraniční styky

- strategický rozvoj a Místní agenda 21

- finance a rozpočet

- vnější a vnitřní kontrolní činnosti

- kultura a volnočasové aktivity

- prezentace obvodu

 

místostarosta Miroslav Otisk

- komunální služby

- doprava a silniční hospodářství

 

místostarosta Jan Dekický

- bytové hospodářství, nebytové prostory a údržba budov

- právní vztahy k pozemkům

 

místostarostka Petra Brodová

- investice

- veřejné zakázky

- právní činnosti

 

 místostarostka Martina Dušková

- školství, mládež a vzdělávání

- sociální věcí

- sport

 

 místostarosta Zdeněk Rodek

- rozvoj informačních technologií

- e-government

- integrovaný záchranný systém

- veřejný pořádek a požární ochrana

- bezpečnost a prevence kriminality