Do tvorby Plánu udržitelné městské mobility se mohou zapojit i občané Ostravy

11/3 2014

Statutární město Ostrava zahájilo zpracovávání strategického dokumentu „Plán udržitelné městské mobility pro město Ostrava“, jehož cílem je zlepšení dostupnosti dopravního systému pro všechny cílové skupiny obyvatel, zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě, snížení znečištění ovzduší, emisí skleníkových plynů, hluku a spotřeby energie, zlepšení účinnosti a hospodárnosti přepravy osob a zboží a přispění ke zvýšení atraktivity a kvality městského prostředí. K projektu se mohou vyjádřit i občané města prostřednictvím dotazníku s názvem Je vám dobře v Ostravě?

Do tvorby Plánu udržitelné městské mobility se mohou zapojit i občané Ostravy

Dotazník je k dispozici na stránkách www.mobilita-ostrava.cz a na Facebooku (www.facebook.com/mobilitaostrava). Průzkum potrvá do 30. března 2014 a s jeho výsledky i s vyjádřením respondentů bude zpracovatel – společnost AF-CityPlan s.r.o. – dále pracovat a využívat je při návrhu konkrétních zlepšujících opatření tak, aby výsledný strategický dokument propojoval vize budoucího rozvoje Ostravy ze všech úhlů pohledu – vize politické reprezentace města, zainteresovaných odborníků a občanů.