Porubské pedagožky získávaly zkušenosti v Anglii

15/5 2017

Učitelky Petra Trunkátová a Martina Menšíková ze Základní školy Aleše Hrdličky absolvovaly studijní pobyt v základní škole v anglickém West Mallingu. V rámci projektu Education is the key se zapojily do programu Stínování pedagogů.

Porubské pedagožky získávaly zkušenosti v Anglii

Účastníci projektu. Foto: ZŠ Aleše Hrdličky

„Náplní naší práce ve Velké Británii byly náslechy ve vybraných hodinách různých ročníků od angličtiny přes hudební výchovu po matematiku, účast na pravidelných setkáváních žáků, návštěvy v odpoledních klubech. Mohly jsme se seznámit s dokumenty školy, jako týdenním nebo celoročním plánem, chodem školy nebo jejím financováním,“ popsala pobyt v Anglii Petra Trunkátová a dodala: „Bylo velmi Erasmuszajímavé vidět práci s podklady do výuky jednotlivých předmětů a inspirovat se i nástěnnými materiály, kterými je škola bohatě vybavena, a některé z námětů využít při prezentaci vlastní práce s žáky na naší škole.“

Stínování (shadowing) je metoda, kdy učitel „stínuje" kolegu z jiné školy nebo instituce. Sleduje ho při práci, učí se, jak kolegovy metody a postupy uplatňovat ve své praxi, sleduje jiné pracovní prostředí

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

 

 

.