28.2.2007 – Zástupci radnice se sešli s občany nad projektem

V termínech 22. 2. 2006 a 27. 2. 2007 proběhla v Domě kultury Poklad dvě setkání s občany nad projektem komplexní rekonstrukce komunikací prvního porubského obvodu. První schůzka byla určena občanům bydlícím na ulici Budovatelské, druhá obyvatelům z ulice M. Kopeckého.

Ing. Vladimír ManaProjekt s názvem Rekonstrukce zpevněných ploch na ulicích Alšově, Budovatelské, Čs. exilu, M. Kopeckého a Urxově představuje komplexní rekonstrukci silnic, dotčených ulic a chodníků, včetně opravy osvětlení a nového mobiliáře. Součástí je oprava poškozených kanalizačních vpustí, šoupat, hydrantů, přívodů do domů a dalšího zařízení vodovodního řádu. Projekt počítá s postupným skácením 132 vzrostlých stromů, za které bude vysazeno dle projektu 152 dalších. Zhruba stejný počet bude v lokalitě vysazen v rámci náhradní výsadby.
Setkání v Domě kultury Poklad se účastnili zástupci vedení radnice, Ing. Vladimír občanéMana, odborník na problematiku zeleně a Ing. Pavel Roháč, ředitel UDIMO s.r.o.
Názorové spektrum občanů, bydlících v dotčených ulicích, bylo značně široké. Zazněly názory, že rekonstrukce konečně odstraní problémy s nedostatkem parkovacích míst, dojde k prosvětlení a odstranění vlhkosti v jednotlivých bytech, kde padesátileté lípy brání přístupu světla. Na druhé straně se ozývaly hlasy, že z památkové zóny by měla být doprava zcela vyloučena a stromy mají zůstat zachovány.
Podnětné připomínky, vzešlé z diskuze, budou zapracovány do studie tak, aby vyhověla oprávněným požadavkům z řad občanů bydlících v dotčené lokalitě.

Radnice nabízí těm, na jejichž dotazy při setkáních nedošlo, individuální konzultace nad projektem:

  • BŘEZEN každé pondělí na ÚMOb Poruba, Klimkovická 28/55
    kancelář č. 410 - Ing. Jana Jurajdová
  • DUBEN konkrétní termíny je možno dohodnout telefonicky