09/2007

20.9.2007 – V Porubě se vyvrátily dva stromy

V městském obvodu Poruba došlo v měsíci září k pádu dvou stromů. Na Havlíčkově náměstí se vyvrátil vzrostlý javor, ve dvorní části Hlavní třídy směrem k Liptaňskému náměstí spadl ovocný strom.

18.9.2007 – Porubské seniorky začaly navštěvovat počítačový kurz

Seniorky z porubského Domu s pečovatelskou službou ASTRA se s vervou pustily do počítačového kurzu. Třináct „žákyň“ se zúčastnilo slavnostního zahájení programu Kurzu informační gramotnosti. Nejstarším seniorkám je 85 a 86 let.

10.9.2007 – Porubka zasáhla zahrady i sklepy

Povodně, které v pátek zasáhly Českou republiku, postihly také Porubu. Na osmi místech Moravskoslezského kraje byl odpoledne vyhlášen třetí povodňový stupeň, zasedaly povodňové komise, pomáhali i hasiči.

6.9.2007 – Poruba vítá nové občánky desetkrát ročně

V letošním roce přivítala porubská radnice v obřadní síni 285 nově narozených Porubanů. Za celý loňský rok se obřadu vítání občánků zúčastnilo celkem 427 dětí se svými rodiči a příbuznými.

3.9.2007 – Porubští prvňáci se do školy těšili

Do dvanácti základních škol, jejichž zřizovatelem je městský obvod Poruba, usedlo v letošním roce do školních lavic 600 prvňáků. Je to zhruba o padesát dětí více než v předešlém roce.