4.1.2008 – Radnice rozšířila služby

V budovách porubské radnice na Klimkovické a Vřesinské ulici mohou lidé od začátku tohoto roku v úředních dnech (pondělí a středa) obdržet ověřený výpis z katastru nemovitostí a z obchodního, živnostenského a trestního rejstříku.

„Nově zavedené služby jsou součástí projektu Czech POINT (Český podací ověřovací informační národní terminál), který nabízí občanům možnost získat na jednom úřadu maximální množství informací, údajů a služeb,“ vysvětlil tajemník porubského úřadu Václav Bukovský.

Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Každý zájemce je před vyhotovením výpisu seznámen s počtem stran a cenou, kterou pak uhradí na úřadu v hotovosti.

„O výpis z rejstříku trestů v novém roce požádalo šest občanů,“ sdělila matrikářka Monika Katschmarzová. O výpisy z živnostenského a obchodního rejstříku a z katastru nemovitostí zatím na porubském úřadu nikdo zájem neměl.