8.4.2008 – Porubská radnice poskytne část dávek formou poukázek

Od 1. května 2008 budou v Porubě dostávat někteří příjemci dávek část příspěvku na živobytí formou poukázek, určených na nákup zboží k zajištění životních potřeb - potravin, ošacení, obuvi a základních hygienických potřeb.

Podle Zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, je příspěvek na živobytí poskytován převážně v peněžní formě. Pokud je však na základě sociálního šetření, popřípadě na základě jiných zjištění zřejmé, že příjemce dávku nevyužíval k účelu, ke kterému je určena, umožňuje zákon poskytnout příspěvek na živobytí ve věcné formě.

„Systém poukázek se vztahuje na osoby, které pobírají příspěvek na živobytí déle než jeden rok. Nejprve bude systém prověřen a vyzkoušen u dvaceti obyvatel Poruby, postupně se okruh uživatelů rozšíří. Posouzení poměru výplaty dávek v penězích a poukázkách bude individuální,“ upřesnila Jana Glogarová, vedoucí Odboru péče o občany porubské radnice.

„Poukázky budou poskytovány těm, kdo dlouhodobě pobírají příspěvek na živobytí a odmítají aktivní přístup ke zlepšení svého postavení, případně současný systém zneužívají,“ vysvětlil tajemník porubského úřadu Václav Bukovský.

Ve vybraných obchodech (např. Albert, Tesco) budou moci od 1. května příjemci dávek měnit poukázky Ticket Service za určitý druh zboží, nemohou však za ně koupit alkohol a cigarety. Platba poukázkami v obchodech bude zpětně monitorována a vyhodnocena. Zavedení tohoto systému by mohlo snížit zájem o čerpání sociální podpory u žadatelů, kteří jsou už předem rozhodnuti využít finanční prostředky při hře na výherních automatech nebo na nákup alkoholu a cigaret.