Sedm set předškoláků čekají zápisy do škol

9/1 2015

Zápis předškoláků do prvních tříd základních škol, které zřizuje městský obvod Poruba, se letos uskuteční 15. a 16. ledna. Podle odhadů by k němu mělo přijít přibližně sedm set dětí, což je zhruba stejně jako v minulém roce.

Sedm set předškoláků čekají zápisy do škol

Pro mnohé děti to bude vůbec první kontakt se školou. Při zápisu, který se ve školách zřizovaných městským obvodem Poruba uskuteční 15. a 16. ledna, rodiče vyberou školu pro své děti a ty se poprvé setkají se svými budoucími učitely. Letos se zápis týká přibližně sedmi stovek předškoláků. „Je to obdobné číslo jako v loňském roce. Poruba je zřizovatelem dvanácti základních škol. Všechny jsou určitým způsobem zaměřeny, buď na sport, umělecké předměty nebo na cizí jazyky. Každý rodič tak může svému dítěti vybrat školu, která odpovídá jeho schopnostem a nadání,“ poznamenala místostarostka Zuzana Bajgarová.

Většinu základních škol si rodiče mohou prohlédnout při dnech otevřených dveří, virtuálně si jimi mohou projít na webových stránkách poruba.ostrava.cz/skoly.

Zápis do prvních tříd se týká dětí, které oslaví šesté narozeniny nejpozději 31. srpna letošního roku. K zápisu se společně s dítětem musí dostavit i jeho zákonný zástupce. Pokud dítě například z důvodu nemoci nemůže přijít, je nutné kontaktovat školu, která nabídne jiný termín.

Termíny zápisů dětí do 1. tříd porubských základních škol – zde