O účelové dotace na příští rok je třeba požádat už letos

26/9 2019

Zastupitelé Poruby na svém zářijovém zasedání schválili nové zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu městského obvodu. Platí od 1. října letošního roku.

O účelové dotace na příští rok je třeba požádat už letos

Ilustrační foto: archiv ÚMOb Poruba

Po doporučení radou a schválení zastupitelstvem městského obvodu začaly platit nové zásady pro poskytování účelových dotací. „Mezi nejdůležitější změny oproti stávajícím zásadám patří možnost podat žádost také v elektronické podobě, což nám v dnešní době přišlo jako nezbytné. Důležité je rovněž zjednodušení příloh dokládaných k žádostem,“ informovala starostka Lucie Baránková Vilamová. „Také to, že žadatel řádně a včas nepředloží závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace na své projekty, které obvod podpořil v předcházejícím období, už nebude znamenat automatické vyřazení jeho nové žádosti z dalšího hodnocení,“ ubezpečila.

Zásadní však podle starostky je změna lhůty pro podávání žádostí. „S výjimkou programu ostatní je bude třeba přihlásit v předcházejícím kalendářním roce – tedy o dotace na rok 2020 je nutné požádat letos od 15. listopadu do 15. prosince,“ upozornila Lucie Baránková Vilamová.  

Veškeré informace pro poskytování dotací najdou zájemci zde.