Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO-MOb Poruba na rok 2020; výsledky žádostí

Postup při podávání žádostí o účelové dotace, pravidla pro jejich poskytování

Žádost o poskytnutí dotace na rok 2020 (pro programy kultura, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní péče, sport a volnočasové aktivity, vzdělávání) je žadatel povinen podat ve lhůtě od 15. listopadu do 15. prosince 2019 na podatelnu ÚMOb Poruba na Klimkovické ulici, do datové schránky poskytovatele dotace (ID: xpkbv55) nebo na adresu posta@moporuba.cz (přičemž za doručenou se považuje taková žádost, jejíž doručení je žadateli potvrzeno elektronickou podatelnou zasláním datové zprávy o přijetí k dalšímu zpracování).

Žádosti o dotaci z programu ostatní lze podat od 1. ledna do 14. listopadu 2020.

 

Výsledky podpořených/nepodpořených žádostí o dotaci v roce 2020

 

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava – městského obvodu Poruba zde

Kontaktní osoby pro vyhlášené dotační programy:

dotační program kontaktní osoba telefone-mail
kultury Štěpánka Ostárková, DiS. 599 480 913 sostarkova@moporuba.cz 
ochrany životního prostřední Ing. Monika Švigostová 599 480 620 msvigostova@moporuba.cz
sociální a zdravotní péče Jana Dolinková, DiS. 599 481 555 jdolinkova@moporuba.cz  
sportu a volnočasových aktivit Mgr. Bc. Lucie Cholevová 599 480 914 lcholevova@moporuba.cz
vzdělávání Ing. Milena Jochymová

599 480 500

725 079 831

mjochymova@moporuba.cz
 ostatní podle obsahu jedna
z výše uvedených
kontaktních osob 
 

 

Žádost o poskytnutí účelové dotace

Čestné prohlášení o podpoře malého rozsahu

Čestné prohlášení

Kontrola a kritéria hodnocení žádostí

Hodnotící formulář

Vyúčtování poskytnuté dotace

Souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů