Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Památné a jubilejní stromy

Poslední změna: Pátek 28.08.2015 08:45
Památnými stromy jsou podle zákona č. 114/1992 Sb. stromy, jejich skupiny a stromořadí mimořádného významu, které je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Jubilejní stromy vysazuje městský obvod při příležitosti významných výročí.

Metasekvoje čínská na náměstí Jana Nerudy

metasekvoje čínská-  památným stromem byla vyhlášena 27. února 1999. Její stáří se odhaduje na 50 let. Současná výška stromu je přibližně 20 metrů. Jde o exotickou dřevinu, která dorůstá výšky 35 metrů, koruna má úzký pyramidální tvar, větve sahají až k zemi. Jehlice jsou opadavé, čárkovité, zploštělé, vyrůstají vstřícně. Zbarveny jsou světle zeleně před opadem se barví žlutě až červenohnědě. Kůra je tmavohnědě šedá, brázditá, odlupující se v mládí v tenkých pruzích.

Památnými stromy jsou podle zákona č. 114/1992 Sb. stromy, jejich skupiny a stromořadí mimořádného významu, které je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Jejich ošetřování či jakékoli zásahy do jejich vývoje je třeba provádět se souhlasem orgánu, který ochranu stromu vyhlásil. V Ostravě jde o odbor životního prostředí Magistrátu města Ostravy. Kolem památného stromu je stanoveno základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí, jeho výměra může být zvětšena rozhodnutím orgánu ochrany přírody. V tomto pásmu je zakázána veškerá činnost, která by mohla být pro strom škodlivá, např. výstavba, terénní úpravy, odvodňování nebo používání chemikálií. Všechny památné stromy jsou evidovány v ústředním seznamu a jsou označeny cedulí s malým státním znakem České republiky.

 

jinanJinan dvoulaločný v parku u Domu kultury Poklad

- jubilejní strom vysazený v květnu 2011 u příležitosti šedesátiletého výročí zahájení výstavby nové Poruby. Má příštím generacím připomínat rok 1951, kdy se v Praze rozhodlo o výstavbě nových obytných čtvrtí na Ostravsku. V katastru obce Poruby vznikla na základě tohoto rozhodnutí architektonicky unikátní zástavba nazývaná sorela, která je dnes součástí památkové zóny. Iniciátorem výsadby jubilejního stromu byl předseda porubské letopisecké komise Jiří Lexa a kronikářka Poruby Věra Šmajstrlová. Jde o dlouhověkou dřevinu odolnou proti průmyslovým exhalacím, chorobám a škůdcům. V městském obvodu Poruba se vyskytuje velmi zřídka, proto představuje vhodný prvek k oživení kompozice dřevin. Strom je opatřen informativní cedulí.

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »