Přírodní památky

Jedinou přírodní památkou nacházející se na území městského obvodu Poruba je bludný balvan na Vřesinské ulici. Váží 11 tun a je druhým největším v České republice.

Bludný balvanPorubský bludný balvan, který je od roku 1990 chráněnou přírodní památkou, se na naše území dostal před 300 až 200 tisíci lety se skandinávským pevninským ledovcem. Do roku 1928 ležel v potůčku, v místě zvaném „v dolech“. Odtud se díky aktivitě tehdejšího učitele Josefa Hurníka balvan přestěhoval na porubskou náves, aby se z něj stal pomník k desetiletému výročí založení republiky. Přestože s jeho přesunem tehdy pomáhaly desítky lidí, někteří starousedlíci stěhování kamene nesli s nelibostí. Domnívali se, že jeho podivuhodný vzhled a uložení v říčním korytu obdařily kámen zvláštní mocí. Podle nich poskytoval ochranu krajině i lidem jako klíč bludny balvanbrány, zabraňující působení negativních sil. V roce 1968 se bludný balvan stěhoval podruhé, ze svého místa před tehdejším porubským národním výborem byl převezen na Vřesinskou ulici, kde se nachází dodnes. Leží západním směrem od porubské tramvajové smyčky u silnice vedoucí z Poruby do obce Vřesina.

Bludný balvan je součástí pomníku věnovanému obětem II. světové války a místem, kde si lidé symbolicky připomínají významné události republiky. V letech 2009 a 2010 prošlo okolí bludného balvanu úpravou. Radnice zde dala vysadit živý plot tvořený převážně tújemi, čímž pietní místo získalo intimnější charakter.

památníkV roce 2017 získal pomník novou podobu. Památník nyní tvoří podlaha z pohledově výrazného plechu, který má symbolizovat neživou přírodu i válku, kovové sloupy se jmény obětí první a druhé světové války. Sloupy jsou v noci nasvíceny tak, aby jména obětí zářila do okolí.