Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO-MOb Poruba na rok 2019; výsledky žádostí

Postup při podávání žádostí o účelové dotace, pravidla pro jejich poskytování