Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO-MOb Poruba na rok 2022

Postup při podávání žádostí o účelové dotace, pravidla pro jejich poskytování

Žádost o poskytnutí dotace na rok 2022 (pro programy kultura, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní péče, sport a volnočasové aktivity, vzdělávání) byl žadatel povinen podat ve lhůtě od 15. listopadu do 10. prosince 2021.

Žádosti o dotaci z programu ostatní lze podat od 1. ledna do 14. listopadu 2022 prostřednictvím elektronického formuláře.

 

Vyúčtování poskytnuté dotace – formulář 

Žádost o prominutí odvodu (penále) za porušení rozpočtové kázně 


Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava – městského obvodu Poruba zde 

Žádost pro dotační program Ostatní pro oblast

Přílohy

Čestné prohlášení k podpoře de minimis

Souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů platný do 31. 12. 2021

Souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů platný od 1. 1. 2022


Pro práci s elektronickým formulářem aplikace EvAgend je nutné mít nainstalovaný program 602xml filler, který si můžete stáhnout ZDE.
 Návod k práci s formulářem: formát pdf Kontaktní osoby pro vyhlášené dotační programy

dotační programkontaktní osobatelefone-mail
kultury Štěpánka Ostárková, DiS. 599 480 913 sostarkova@moporuba.cz 
ochrany životního prostřední Ing. Monika Švigostová 599 480 620 msvigostova@moporuba.cz
sociální a zdravotní péče Jana Dolinková, DiS. 599 481 555 jdolinkova@moporuba.cz  
sportu a volnočasových aktivit Mgr. Bc. Lucie Cholevová 599 480 914 lcholevova@moporuba.cz
vzdělávání Mgr. Kateřina Švejdová

599 480 591

 ksvejdova@moporuba.cz
 ostatní podle obsahu jedna z výše uvedených kontaktních osob