Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO-MOb Poruba na rok 2021; výsledky žádostí

Postup při podávání žádostí o účelové dotace, pravidla pro jejich poskytování

Žádost o poskytnutí dotace na rok 2021 (pro programy kultura, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní péče, sport a volnočasové aktivity, vzdělávání) byl žadatel povinen podat ve lhůtě od 15. listopadu do 10. prosince 2020.

Žádosti o dotaci z programu ostatní lze podat od 1. ledna do 14. listopadu 2021 prostřednictvím elektronického formuláře.

 

Výsledky podpořených/nepodpořených žádostí o dotaci v roce 2021

Vyúčtování poskytnuté dotace – formulář 

Žádost o prominutí odvodu (penále) za porušení rozpočtové kázně


Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava – městského obvodu Poruba zde

Žádost pro dotační program Ostatní pro oblast

kultura

ochrana životního prostředí

sociální a zdravotní péče

sport a volnočasové aktivity

vzdělávání


Přílohy

Čestné prohlášení k podpoře de minimis

Souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů


Pro práci s elektronickým formulářem aplikace EvAgend je nutné mít nainstalovaný program 602xml filler, který si můžete stáhnout ZDE.
Návod k práci s formulářem: formát pptx, formát pdf

 


Kontaktní osoby pro vyhlášené dotační programy

dotační program kontaktní osoba telefone-mail
kultury Štěpánka Ostárková, DiS. 599 480 913 sostarkova@moporuba.cz 
ochrany životního prostřední Ing. Monika Švigostová 599 480 620 msvigostova@moporuba.cz
sociální a zdravotní péče Jana Dolinková, DiS. 599 481 555 jdolinkova@moporuba.cz  
sportu a volnočasových aktivit Mgr. Bc. Lucie Cholevová 599 480 914 lcholevova@moporuba.cz
vzdělávání Mgr. Kateřina Švejdová

599 480 591

 ksvejdova@moporuba.cz
 ostatní podle obsahu jedna z výše uvedených kontaktních osob