Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO-MOb Poruba na rok 2016

Postup při podávání žádostí o účelové dotace, pravidla pro jejich poskytování, výsledky žádostí o dotaci