Centrum sociálních služeb Poruba

Centrum sociálních služeb Poruba je příspěvkovou organizací městského obvodu, která poskytuje terénní, ambulantní a pobytové sociální služby osobám ohroženým sociálním vyloučením v důsledku nepříznivé životní situace. Zajišťuje provoz Domova pro matky s dětmi (Dělnická 386/30) a Azylového zařízení (Vřesinská 2230/5). Napomáhá také sociálnímu začlenění a zmírnění dopadu sociální izolace.

Domov pro matky s dětmi na Dělnické ulici

 nabízí pomoc matkám s dětmi, případně těhotným ženám, které se ocitly v tíživé životní situaci a ztratily bydlení. Poskytuje jim ubytování na nezbytně nutnou dobu (zpravidla na dobu 12 měsíců) a sociální poradenství. Do azylového domova jsou přijati uživatelé na základě své žádosti. 

Azylové zařízení 

azylna Vřesinské ulici pomáhá lidem, kteří se z různých příčin ocitli v nepříznivé životní situaci, a poskytuje jim ubytování a sociální poradenství. Cílem zařízení je zabránit sociálním a zdravotním rizikům, které souvisí se způsobem života na ulici, motivovat osoby k řešení své situace a napomáhat jim k integraci do společnosti.
 

Kontakty
Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace
Průběžná 6222/122
708 00  Ostrava-Poruba
http://www.cssporuba.cz/